LINDDANA - TP - Forest Line - TP 270 PTO K    


Diskový štiepkovač s hydraulickým podávaním a komínom v 45o uhle šikmo dozadu. Výkonný a efektívny stroj na spracovanie dreva s priemerom do 270 mm.

Zvislé podávacie valce a 45ouhol drvenia poskytujú veľkú kapacitu a umožňujú výkonné podávanie celých stromov. TP 270 PTO K sa dodáva  hydraulickou rukou.
Požadovaný výkon 100 - 200 k.

TP 270 PTOK sa dodáva aj v zrkadlovo obrátenej verzii (F) pre čelnú montáž.
TP 270 je vhodný tam, kde sa vyžaduje vysoká efektivita.

 Video


Sťiahnúť PDF - TP 270 PTO K