LINDDANA - TP - Park Line Mobile - TP 200 Mobile    


Mobilný štiepkovač na prívesnom vozíku vlastným motorom.
Funkčnosť a flexibilita sú pre mnohých kupujúcich rozhodujúcim  faktorom.  TP 200 MOBIL je  diskový štiepkovač  s hydraulickým podávaním, s tromi nožmi a s tromi protinožmi.
Jednoduchý,  flexibilný  stroj  na  efektívne  drvenie  konárov  a celých stromov s priemerom do 200 mm. Drevo posúvajú dva hydraulicky poháňané podávacie valce a drví sa pod uhlom 90 stupňov.

 Video


Sťiahnúť PDF - TP 200 Mobile