LINDDANA - TP - Forest Line    

Stroje lesníckej série boli vyvinuté pre najnáročnejších prevádzkovateľov a spoľahlivo pracujú aj v tých najťažších podmienkach napr. pri výrobe energetickej štiepky, pri likvidácii drevného odpadu po ťažbe, pri údržbe lesných ciest atď..
Všetky prevedenia sú poháňané traktorom a sú namontované na zadný trojbodový záves – normalizované závesné body kat. II. a III, teda nepotrebujeme špeciálny nosič náradia pre náhon stroja.
Zariadenia majú navyše integrovaný hydraulický okruh s vlastným chladením pre pohon podávacích valcov, čím neznižujeme výkon traktora.
Zvisle uložené 2 podávacie valce s perfektným vťahovacím výkonom zabezpečujú dokonalé posúvanie  kmeňa na rezacie nože, rezací uhol máme  45º alebo 30º.
Pre menšie prevádzky boli konštruované modely TP230 PTO a TP 270 PTO s manuálnym podávaním materiálu do podávacieho lievika. Na nosnej konštrukcii uvedených modelov máme vytvorené aj ťažné zariadenie pre príves, teda vieme vyfukovať posekanú hmotu rovno do vlečky.
Modifikácie  TP 230 PTO K, TP 270 PTO K, TP 320PTO K, TP 400PTO K a TP 400 COMPACT K so svojím výkonom, technickými riešeniami a v neposlednom rade priaznivou ekonomikou prevádzky patria do absolútnej svetovej špičky.
Garantom najvyššej kvality sú aj použité komponenty ako: švédska oceľ, hydraulika DANFOSS, elektronika DANFOSS a HC, hydr. ramená MOWI.