LINDDANA - TP - Park Line    

Zariadenia zo série PARK LINE  boli konštruované za účelom likvidácie zbytkov  pri čistení a orezávaní parkov, záhrad, fariem a komunikácií, slúži k podrveniu konárov, dreva a drevného  odpadu na štiepky vhodné k spaľovaniu, alebo kompostovaniu.
Vstupný otvor pre podávanie materiálu je kolmý (pod uhlom 90º) na rezací disk. Integrovaný hydra-ulický okruh s chladením, horizontálne uložené ťažné valce- každý s vlastným hydromotorom, silné pružiny - bezproblémové podávanie drevenej hmoty.
V PARK LINE ponúkame najväčší sortiment drvičov a to modely poháňané traktorom, resp. montované na prívesné vozíky so samostatným dieselovým agregátom / PARK LINE MOBILE /.
Vysokovýkonné modely do max. priemeru kmeňa Ø 130, Ø 160, Ø175, Ø 200 a Ø 250 mm sa vyrábajú celkom v 12 vyhotoveniach.
V našich podmienkach sú najviac žiadané z parkovej série modely TP160 PTO a TP 200 PTO, najpredávanejším modelom v Európe je TP 250 PTO K, ktorý je vybavený  hydraulickým ramenom pre mechanické podávanie materiálu.

 

PARK LINE  traktorom poháňané stroje:

TP 130 PTO/540 RPM     -   poháňané traktorom, podávací otvor paralelne
TP 160 PTO/540 RPM     -   poháňané traktorom, podávací otvor paralelne
TP 175 PTO/1000 RPM    -   poháňané traktorom, podávací otvor paralelne
TP 200 PTO      -   poháňané traktorom, podávací otvor paralelne
TP 250 PTO      -  poháňané traktorom, podávací otvor paralelne
TP 250 PTO K  -  vybavený  hydraulickým ramenom pre mechanické podávanie materiálu

 

Voliteľné príslušenstvo Vášho drviča:

- TP PILOT - elektronická ochrana proti zahlteniu stroja
- Prevodovka 540/1000 - pre transformáciu otáčok na 1000 ot./min.
- Prevodovka smerová - pre prednú montáž zariadenia                        
- Predĺženie výfuku - vertikálne  + 0,35m a + 0,5m
- Predĺženie výfuku - horizontálne + 1,0m a  1,5m
- Sklápateľný výfuk
- Výfuk nad kabínou - pre model TP 250 PTOK
- Lámače triesok - typ A a typ B
- Ťažné zariadenie                 
- Zadný svetelný panel - s magnetickým upínaním na osvetlenie stroja
- TP SERVICEBOX - servisný balík s náhradnými dielmi