PARKLAND - LOMA K 80    

PREHĽAD  MODELOV  KOMPOS  80

Robustné prevedenie, vysoký drviaci výkon