PARKLAND - LOMA K 130    

PREHĽAD  MODELOV  KOMPOS  130

Robustné prevedenie, vysoký drviaci výkon